Swing by choice_Majáles VFU_2013

Swing by choice neboli velká houpačka, kdy se účastník sám tzv. "odstřelí".